سیروان

معرفی کتاب

ثريا هنگامي كه ملكه ي ايران بود به اشاره ي شاه اقداماتي براي جلب بعضي از رهبران جبهه ي ملي به منظور همكاري آنها با حكومت جانشين مصدق به عمل آورد . مهمترين نقشي كه ثريا در اين ميان ميتوانست ايفا كند جلب همكاري پسر عمويش شاپور بختيار با دربار و دولت منصوب شاه بود . در كتاب من مرغ طوفانم صفحه ي 11 نوشته اند :

 " پس از 28 مرداد 1332 بختيار به زندان افتاد و چندين سال در زندان ماند . روزي ثريا اسفندياري بختياري دختر عموي دكتر بختيار و ملكه ي آنروز ايران به وسيله ي يكي از نزديكان پيغام مهمي براي او به زندان فرستاد به اين مضمون كه در مقابل پذيرفتن وزارت يا هر شغل مناسب ديگر، دست از افكار خود و مخالفت با شاه بردارد و اسباب راحتي بيشتر ملكه را فراهم نمايد . بختيار به پيغام اورنده جوابي داد كه معروف است او گفت : قبول اين سمت ها مجازات خيلي سنگيني براي من است و من ، افكار خود و خون پدرم را با بكارت دختر عمو مصالحه نميكنم ."

 

                                                                                        كتاب زيباي تنها ص 363

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت   توسط فه زی  |