سیروان

معرفی کتاب

اسمش حميد بود و راننده ماشين هاي سنگين كه براي كشورهاي مختلف بار ميبرد . يكبار كه با هم نشسته بوديم و از سفرهايش تعريف ميكرد ، گفت :

در اروپا بودم و وارد آلمان شدم در ابتداي راه ورود به آلمان كه بودم توسط يك خانم پليس نگهداشته شدم و برگه ي جريمه اي را برايم نوشت و توضيحات بنده اثري نداشت ، برگشتم و از داخل ماشين كوزه اي را كه داشتم و پر از پسته بود براي يارو آوردم و برگه ي جريمه را گرفتم  وقتي كوزه را دادم خانمه همينجوري بهتش گرفته بود و مدتي خشكش زد پس از كمي كه به خودش آمد ديدم اشك از چشمانش جاري شد و در كمال تعجب برگه را ازم گرفت و چيزي به آن اضافه كرد و رفت . من هم راهم را ادامه دادم تا به مرز آلمان رسيدم و بايد از آنجا خارج ميشدم و براي تسويه حساب و پرداخت جريمه به شعبه ي بانكي مراجعه كردم و برگه ي جريمه را به آقائي كه پشت باجه بود دادم . يارو به قبض نگاهي انداخت و سپس دوباره مرا ورانداز كرد و دوباره به قبض نگاه كرد . گويا مشكوك شده بود به همين دليل از پشت باجه بلند شد و اينبار سر تاپاي من را نگاه كرد و من با خودم گفتم اي داد و بيداد چي شده ، مگه چه اتفاقي افتاده است ؟ يارو بلند شد و برگه ي جريمه را نزد رئيس بانك برد و يارو هم آمد و من را به داخل دعوت كردند و من كه كنجكاو شده بودم كه چه اتفاقي افتاده و من چه خطائي كرده ام رئيس بانك برايم اينگونه توضيح داد كه ميداني در برگه چي نوشته اند و من گفتم آلماني بلد نيستم ، فقط ميدانم جريمه شده ام . او گفت درسته ولي يارو پليسه نوشته اين برگه جريمه را از حقوق خودش كم كنيم و نامش را در برگه درج كرده و اگر ديديد كه ما تعجب كرديم براي همين بود چرا كه اين اتفاق تا حالا سابقه نداشته است .  

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392ساعت   توسط فه زی  | 

مهمترين حادثه نجومي رونسانس انتشار كتاب كوپرنيك است در سال 1543 به نام در گردش افلاك آسماني . انتشار اين كتاب بدون شك يكي از حوادث بسيار مهم تاريخ علم به شمار ميرود . و اين را نيز بايد گفت كه كوپرنيك و كار او بي مقدمه نبود . 18 قرن پيش از وي سايه اي از نظريه ي وي نزد دو تن از علماي يونان ديده ميشود يكي هراكلئيدس از مردم پونتوس و ديگري اويسطرخوس از مردم ساموس ، ولي نظريه ها و پيشگويي هاي ايشان به واسطه ي يونانيان ديگر ، هيپارخوس از مردم نيكايا و بطليموس از اعتبار افتاد . چه نظريه هاي اين دو نفر بر پايه هاي رياضي محكمتري تكيه داشت . نظريه ي بطليموس در باره ي جهان كه زمين را مركز تصور ميكرد نظريه ي رسمي عمومي از سال 150 تا 1543 بود . چون منجمان متعدد و مخصوصا" منجمان جهان اسلامي رصد هاي خود را مكرر و بهتر كردند و جداول زيج صحيحتري فراهم آوردند . اختلاف ميان آنچه با مشاهده و رصد ستارگان ديده ميشد و آنچه از راه محاسبه بدست مي آمد روز به روز زيادتر ميشد . واضح شده بود كه نجوم بطليموس نيازمند اصلاحي است . كم كم به اين فكر افتادند كه فلك هاي ممثل و فلك هاي خارج مركزي كه بطليموس روي كار آورده بود بايد جاي خود را به افلاك متحد المركز بدهد كه ارسطو به آنها عقيده داشت . در طول قرون وسطي و بخصوص در قرن دوازدهم و پس ازآن ، مبارزه ي مداومي ميان طرفداران نظريه ي بطليموس و طرفداران نظريه ي ارسطو در كار  بود . افكار جديد در باره ي جهان شناسي بوسيله ي فيلسوفان طرح و تقويت ميشد مثلا" نيكولا از مردم كوزا يا كوسانوس يكي از كساني بود كه ميكوشيد تا ميان دو نظريه سازش ايجاد كند . زمين نمي تواند مركز عالم باشد از آن جهت كه جهان نامحدود است و نامحدود مركزي ندارد . زمين ستاره اي است و از همان ماده ساخته شده كه سايرستارگان از آن ساخته شده اند ، بعضي ادعا كرده اند كه كوسانوس پيشتاز كوپرنيك بوده است . خوشبختانه وي محتاط تر از برونو و كليسا در آنزمان پر حوصله تر از زمانهاي بعد بود . ظاهرا" لئوناردو داوينچي نيز افكاري از اين قبيل در سر مي پرورده ، ولي بندرت آنها را در آثار خود مي آورده است ممكن است كوپرنيك از انديشه هاي داوينچي اصلا" بي خبر مانده باشد . شايد از افكار كوسانوس مطلع بوده ولي مهمترين منبع اطلاع وي آثار نوشته ي يونان قديم و رصدهايي است كه خود وي يا ساير منجمان معاصر با وي انجام داده اند .

                                                                                                                                      

                                                                                                                   كتاب شش بال علم

                                                                                                                         جرج سارتون  

                                                                                                                           صفحه 82

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392ساعت   توسط فه زی  | 

 

دكتر مصطفي مصباح زاده داراي دكتري حقوق از پاريس و فرد بسيار زرنگ و باهوشي بود . او از نظر اخلاقي صداقت و درستي نداشت و از نظر سياسي شديدا" به انگليسيها متمايل بود . تصور ميكنم نيمه ي سال 1320 بود كه متوجه شدم مصباح زاده دور و بر من مي پلكد و مرتب درخواست ميكند كه با شما كار دارم و وقتي بدهيد كه مفصل صحبت كنيم . با او صحبت كردم و گفت كه اگر بتوانيد ترتيبي بدهيد كه اعليحضرت را ملاقات كنم تا خيلي بهتر بتوانم مطلب را ادا كنم به او گفتم كه لب مطلب را بگو . گفت لب مطلب اين است كه اكنون روزنامه ي اطلاعات يكه تاز ميدان است و اين صحيح نيست . مسعودي تاجر است و كارش تجارت است نه روزنامه نگاري ، هر كسي به او بيشتر پول بدهد به نفع او خبر سازي ميكند و اطلاعات روزنامه نيست بلكه آگهي تجاري است .در اين شرايط جاي روزنامه اي كه ضميمه ي اجتماعي و سياسي داشته باشد خالي است . من با تعدادي دوستان دانشگاهي ام كه حاضر نيستند در روزنامه ي اطلاعات مطلب بنويسند ميخواهيم روزنامه اي درست كنيم و احتياج به كمك داريم و خواهش ميكنيم مطلب را به عرض اعليحضرت برسانيد .

سخنان مصباح زاده را به محمد رضا منتقل كردم . محمد رضا از مسعودي و روزنامه ي اطلاعات ناراضي بو د زيرا مسعودي كسي نبود ولي از قبل حمايت رضا خان توانست از طريق روزنامه اش به همه چيز برسد . ولي همين ادم پس از شهريور 1320 از برادران محمد رضا با عنوان شاهپورهاي لوس و ننر ياد ميكرد و محمد رضا از اين مسئله بسيار ناراحت بود . محمد رضا گفت مصباح زاده راست ميگويد اين اطلاعات اصلا" روزنامه نيست او را بياور تا ببينمش . مصباح زاده را به نزد محمد رضا بردم و جلسه ي سه نفره اي برگزار شد . مصباح زاده مسئله را به طور مستدل به محمد رضا گفت و او هم موافقت خود را اعلام داشت . سپس مصباح زاده درخواست كمك مالي كرد و گفت از نظر مالي شديدا" در مضيقه هستم ، مقداري كمك اوليه بكنيد ، بعدا" روزنامه خرج خودش را در مي آورد . محمد رضا به من دستور داد ترتيبش را بده و مصباح زاده هم تعظيم كرد و مرخص شد . پس از اين ملاقات به مصباح زاده گفتم كه چي مي خواهي ؟ گفت پول  ، گفتم چقدر ؟ گفت به اتفاق عبدالرحمن فرامرزي كه روزنامه نگار سابقه داري از اهالي بوشهر بود و قلم رواني داشت حساب كرده ايم و راه اندازي روزنامه 200 هزار تومان هزينه دارد . ماجرا را به محمد رضا گفتم و او چك كشيد و به من داد و گفت مبلغ را بده ولي رسيد بگير . پول را به مصباح زاده داده و تقاضاي رسيد كردم گفت كه رسيد خوب نيست ولي من براي اطمينان اعليحضرت روزنامه را به صورت شركت سهامي ثبت ميكنم و سهامش را ميدهم . اين كار را كرد و كيهان را به ثبت رساند و اوراق سهام آنرا طبق مقررات آن زمان در ورقه هاي خيلي بزرگ و زيبا چاپ كرد و معادل 200 هزار تومان را در قاب زيبايي قرار داد و آورد و به من داد و گفت اين هم رسيد . من نيز سهام قاب گرفته را زير بغل زدم و به نزد محمد رضا بردم و گفتم كه با اينها چه كنم ؟ گفت اين سهام مال تو ، من هم سهام را برداشتم و در فكر بودم كه به نحوي محفوظش كنم زيرا مبلغ قابل توجهي پول بود به بانك ملي رفتم و ديدم آنقدر بزرگ است كه در صندوق بانك جا نمي گيرد اجبارا" به خانه بردم و در زير زمين گذاشتم و الآن هم در زير زمين خانه ام در كوچه شهناز خيابان وصال شيراز ي موجود است .

آن جريان مربوط به 9 ماه قبل از انتشار روزنامه  ي كيهان است . حدودا" 9 ماه بعد اولين شماره كيهان در3 خرداد 1321 منتشر شد و بتدريج توانست از اطلاعات هم جلو بزند و بهترين چاپخانه را وارد كند . رقابت كيهان با اطلاعات به شكل عجيبي حتي در حد دشمني بود .

 

                                                                                                               خاطرات فردوست

                                                                                                                     جلد اول

                                                                                                                   صفحه 132

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مرداد 1392ساعت   توسط فه زی  | 

آثاري كه در خصوص ايران عصر قاجار به رشته ي تحرير در آمده اند يكي پس از ديگري تكرار كرده اند كه شاهان قاجار مشتي مردمان خائن ، متكبر ، بي اطلاع ، وطن فروش ، بي لياقت ، شهوتران و بي رحم بوده اند . اما هيچ كدام آنان اين سوال را مطرح نكرده اند كه اين پادشاهان بي لياقت ، نا آگاه و شهوتران چگونه توانستند قريب به 140 سال حكومت كنند ؟ يك پادشاه نالايق يا رهبري بي اطلاع ممكن است بتواند چند ماه و حد اكثر چند سال حكومت كند اما اگر همچون فتحعليشاه ، توانست نزديك به چهل سال حكومت كند آيا هنوز هم ميتوان او را فردي نالايق ، بي اراده و سست عنصر دانست ؟ اگر پاسخ ما به اين سوال مثبت باشد و همچنان معتقد باشيم كه فتحعليشاه رهبري بي لياقت بوده است  ( چنانكه نسل اندر نسل مورخين ما چنين باوري داشته اند ) در آن صورت منطقا" ، يا مردمي كه اين پادشاه بي لياقت بر آنان حكومت مي كرد همچون رهبرشان بي لياقت بوده اند و يا آنكه ايران خالي از سكنه بوده و كسي در آن زندگي نميكرده است . بنا بر اين يك پادشاه نالايق توانسته است به راحتي چهل سال حكومت نمايد . مي دانيم كه هر دوي اين استنتاجها غلط است نه همه ي مردم كه در عصر فتحعليشاه مي زيستند بي لياقت بودند و نه اينكه كشور ايران خالي از سكنه بود . پس در اين صورت چگونه مي توان يكصد و چهل سال حكومت يك مشت نالايق را تبيين نمود ؟ آيا پاسخ غير از اين است كه سوال و پيش فرض آن غلط هستند ؟ به اين معنا كه مسئله ي بي لياقتي كه ما آن را تاكنون به عنوان يك اصل مسلم تاريخي گرفته ايم  ، معلوم نيست كه اساسا" تا چه ميزان صحت و واقعيت داشته باشد . مشابه اين پرسش را در خصوص رجال عصر قاجار نيز مي توان مطرح كرد . اين طرز تلقي جا افتاده كه رجال قاجار مشتي جماعت وابسته، ضعيف النفس و سرسپرده بوده اند چقدر صحت دارد؟ اينكه سرنخ بسياري از آنان و بسياري از تحولات عصر قاجار در دست تشكيلاتي به نام فراماسون بوده چقدر درست است ؟

 

                                                                                                 كتاب سنت و مدرنيته

                                                                                                      صادق زيبا كلام

                                                                                                          صفحه 20

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت   توسط فه زی  | 

نام كتاب : سنت و مدرنيته              نويسنده : صادق زيبا كلام            ناشر : روزنه

قيمت : 120000 ريال                       چاپ : هشتم                             تعداد صفحه : 503

 

اين كتاب در باب ريشه يابي علل ناكامي اصلاحات و نوسازي ايران در عصر قاجار است . كتاب در نه فصل ، يك پيشگفتار طولاني 41 صفحه اي و يادداشتي  يا بهتر بگويم نقدي مفصل از ناشر به پايان رسيده است .

پيشگفتار بيشتر به مباحث تاريخي و تعريف از تاريخ و اهميت آن اختصاص داشته و اين كه چرا در ايران به علم تاريخ و تدريس آن اهميت نميدهند ؟در حاليكه در دانشگاههاي بزرگ دنيا رشته ي تاريخ از مهمترين رشته ها ي دانشگاهيست  .

فصل اول : مختصات جامعه ايران در آستانه ي قرن نوزدهم را به خوبي تشريح كرده است و اينكه در قرن سيزدهم كه مقارن قرن نوزدهم ميباشد ، در ايران چه خبر بوده است و ايران در اين قرن از لحاظ اقتصادي و سياسي و نظامي در چه حال و هواييبه سر برده است .

 فصل دوم : علل بقاي قاجارها را مورد بررسي قرار داده است و اين سوال جالب را مطرح ميكند كه اين سلسله چگونه توانستند يك قرن و نيم بر ايران حكمراني كنند ؟

فصل سوم : كه بسيار هم خواندني است به رابطه ي مذهب و حكومت قاجار اختصاص يافته است .

فصل چهارم : زمينه پيدايش نارضايتي از حكومت قاجارها را مورد كنكاش قرار داده است .

فصل پنجم : به پيدايش فكر تغيير و ضرورت ايجاد اصلاحات اختصاص يافته و به دو بخش اصلاحات از درون نظام و اصلاحات از بيرون نظام تقسيم شده است و هر كدام را به صورت فشرده و جذابي تشريح نموده است  در اين فصل نويسنده به كند و كاو در انديشه هاي عباس ميرزا و امير كبير و ميرزا حسين خان سپهسالار پرداخته است .

فصل ششم : اين فصل كلا" به تشريح نظريات و انديشه ها و راهكارهاي اصلاحي ميرزا حسين خان سپهسالار صدر اعظم ناصر الدين شاه اختصاص دارد كه واقعا" خواندني است .

فصل هفتم : اصلاحات از برون و پيدايش نهضت مشروطه را بررسي كرده و از تاثير اجتماعي و فكري غرب بر نوشته و از اولين روياروئيهاي ايرانيان با اروپا ياد كرده است .

فصل هشتم : انقلاب مشروطه و عوامل بوجود آمدن آنرا مورد كنكاش قرار داده است .

فصل نهم : تماما" اختصاص به بررسي علل عدم موفقيت آميز بودن انقلاب مشروطه پرداخته است .

كتاب اگر چه طولاني است اما واقعا" زيبا و خواندني است و باور كنيد كه از خواندنش لذت ميبريد و حتي شايد مثل من دوبار بخوانيد و البته باز هم تاكيد ميكنم كه قبل از خواندن اين كتاب ، كتاب ما چگونه ما شديم را حتما" مطالعه كنيد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392ساعت   توسط فه زی  | 

ساعتهاي فلزي و مكانيكي با آنكه اول كارشان بود ولي براي رفع احتياجات ساده روزانه كفايت ميكرد . چون كاركردن آنها نتيجه ي افتادن وزنه اي بو د ، لازم مي آمد كه ساعت هميشه در وضع ثابتي قرار گرفته باشد . روزي كه توانستند فنر را به جاي وزنه در ساعت به كار برند و نيروي محرك دستگاه را از آن بگيرند ، ساختن ساعتهاي قابل حمل و نقل ديواري و جيبي و مچي و نظاير ان امكان پذير شد . اختراع نخستين ساعتهاي سنگين و درشت منسوب است به ساعت سازي از مردم نورمبرگ به نام پتر هنلاين حدود 1505 ، چون ساعتهاي او به شكل كره يا تخم مرغ بود به آنها لقب تخم مرغهاي نورمبرگ داده بودند . اختراع آونگ به وسيله ي لئوناردو داوينچي و تكامل ان در ايتاليا در قرن شانزدهم پيشرفتي بود ولي تا زماني كه قوانين نظري و عمل اونگ به وسيله ي گاليله و مخصوصا" هونيكس استقرار نيافت  ، از بكار بردن اونگ در ساعت فايده  عملي بدست نيامد .

                                                                                                                                                

                                                                                          كتاب شش بال علم

                                                                                                جرج سارتون  

                                                                                                  صفحه 115

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت   توسط فه زی  | 

مثلثات در يك رشته كتابهاي عربي بر پايه اطلاعات يوناني و هندي بنا شده بود كه عاليترين آنها كتاب شكل القطاع تاليف خواجه نصيرالدين طوسي است . چون كتاب وي دير نوشته شده بود فرصت آن نبود كه بدست مردم مغرب زمين بيفتد و اينان نيز مانند خود وي بر روي پايه هاي قديمي شروع به كار كرده بودند . از لحاظ مغرب زمين بايد گفت كه مثلثات يوناني و عربي به صورت عبري توسط لوي بن گرسون حدود سال 1321 و به صورت لاتيني توسط ريشارد والينگفورد ادامه يافته است . كتاب لويي توسط پتر اسكندراني در سال 1342 ترجمه شد و اثري كه پس از اين نام ميبريم از كتاب او مايه گرفته است . مثلثات را گئورك فون پوير باخ اتريشي پيش برد و زحمات وي با انتشار كتاب پنج مكالمه ي جامع مثلثات تاليف رگيو مونتانوس كه نيم قرن پس از مرگ وي انتشار يافت به ثمر رسيد . از لحاظ مقاصد عملي مي توان گفت كه كتاب سال 1533 رگيو مونتانوس شالوده ي مثلثات جديد بوده است .

 

                                                                                                                                                                                            كتاب شش بال علم

                                                                                              جرج سارتون  

                                                                                                صفحه43
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اسفند 1391ساعت   توسط فه زی  | 

نام كتاب :پنج گفتار در باب حكومت           نويسنده : صادق زيبا كلام              ناشر : روزنه

قيمت : 25000 ريال                              تعداد صفحه : 177                     چاپ دوم : 1399

 

اين كتاب در حوزه ي علوم سياسي است و در باب پنج تن از بزرگاني است كه در باره ي حكومت و حاكم مطلوب نظريه اي داشته و نوشته اند و در جهان انديشه ورزي مطرح ميباشند . افلاطون فيلسوف يوناني متولد 348 قبل از ميلاد ، توماس هابز فيلسوف سياسي انگليسي متولد 1588 ميلادي ، جان لاك فيلسوف انگليسي متولد 1632 ميلادي ، جان استوارت ميل فيلسوف انگليسي متولد 1806 ميلادي و كارل ماركس فيلسوف آلماني متولد 1818 ميلادي ، پنج تني هستند كه نويسنده انتخاب كرده و شرح اجمالي از نظريات آنها را در فصولي جداگانه مورد بررسي قرار داده است .

فصل اول را به افلاطون اختصاص داده است . افلاطون معتقد بود كه حكومت مطلوب حكومتي است كه جامعه را از هرج و مرج نجات دهد و حاكم مطلوب از نظر او فيلسوف شاه است ، نخبه ترين فرد جامعه كه پس از طي مراحل دشواري به حكومت ميرسد .

فصل دوم مروري بر انديشه ي توماس هابز است . هابز توقع و انتظار زيادي از حكومت ندارد جز آنكه حكومت بتواند ثبات و امنيت را در سايه ي زور و اعمال قدرت ايجاد كند . انديشه ي هابز ياد آور عقيده ي برخي متفكران اسلامي در قرون وسطي است كه شصت سال زندگي زير سايه ي ظلم و جور را بهتر از يك روز زندگي بدون حكومت ميدانستند .

فصل سوم به جان لاك كه از نظر نويسنده ا غراق نيست اگر او را معماردموكراسي مدرن بدانيم ، اختصاص يافته است . از نظر لاك همه ي انسانها برابر آفريده شده اند . همه ي آنها از حق حيات ، آزادي و خوشبختي برخوردارند و همه ي انسانها در انتخاب مذهب آزادند . همه ي آنها در پيشگاه قانون برا برند .

فصل چهارم به بررسي نظريات جان استوارت ميل بريتانيايي پرداخته است . ميل اشكالات نظريه ي هابز و لاك را كامل كرده و مدل حكومت ليبرال دموكراسي را به زيباترين وجهي رقم زده است . او بيشترين توجهش را به فرد و جايگاه فرد در نظام حكومتي معطوف داشته است . به باور ميل جامعه و عقلا ، حكما و حكومت منتخب اكثريت هيچيك مجاز نيستند به هيچ بهانه اي فرد را وادار به عقيده يا فعلي كنند كه خلاف تمايلات اوست .

فصل پنجم به بررسي نظريات كارل ماركس در خصوص ماترياليسم تاريخي و بحث زير بنا و روبنا اختصاص دارد اگر چه به نظر نويسنده ماركس مدل مطلوبي از حكومت ارائه نكرده اما ديكتاتوري پرولتاريا حكومت دلخواه اوست كه به كمونيسم ختم خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391ساعت   توسط فه زی  | 

نام كتاب : فراز و فرود جنبش كردي        نويسنده : حميد رضا جلائي پور        ناشر : لوح فكر

چاپ : اول                                  قيمت : 25000 ريال                            تعداد صفحه : 235

 

اين كتاب شامل سه فصل و يك نتيجه گيري و بخشي به نام پيوستهاست .

 فصل اول بحثي تئوريك و نظري در باب ناسيوناليسم كه پس از بررسي ، جهت گيري ناسيوناليسم ايراني را نشان ميدهد .

در فصل دوم به پيشينه ي ناسيوناليسم كردي پرداخته كه به باور ايشان از دوره ي صفويه آغاز و سپس به موضوع كردها بعد از جنگ جهاني اول پرداخته و وضعيت كردهاي عراق و تركيه و ايران را به طور جداگانه موشكافي ميكند . در اينجا نويسنده اعتقاد دارد و از قول ديگران ياد آوري مينمايد كه علت شكست صفويه در جنگ چالدران عدم موفقيت شاه اسماعيل در جلب نظر كردها به سوي خود بوده است ، او نتوانسته بود كردها را در نقاط مرتفع شرق چالدران مستقر كند و بدون حمايت كردها افرادش در دشت چالدران نتوانستند مقاومت كنند و از نيكيتين نقل ميكند كه در جنگ چالدران روساي 25 عشيره كرد به عثمانيان پيوستند .

نويسنده در فصل سوم به خيزش كردي اشاره ميكند و اينكه چرا اين خيزش در مناطق كردنشين ظهور كرد ؟  ولي در ديگر مناطق ايران بروز نكرده است در حاليكه استعداد و زمينه ي اين امر بوده است ؟ ايشان اعتقاد دارد كه سه عامل باعث ايجاد اين خيزش شده است .

عامل  اول  : سقوط دولت مركزي

عامل دوم : ايجاد دو تشكل سياسي حزب دموكرات كردستان و كومه له

عامل سوم : ظهور همبستگي كردي

در همين فصل ايشان بررسي ميكند كه چرا جنبش كردي به جنبش چريكي بدل ميشود و تداوم نمي يابد ؟ و در جواب اين سوال اساسي چهار عامل را نام برده و به تشريح آنها مي پردازد .

عامل اول     : تاكتيك حمله ي چريكي حزب دموكرات و كو مه له

عامل دوم   :جغرافياي مناسب براي عمليات چريكي

عامل سوم  :موقعيت برون مرزي كردستان است زيرا اين عامل به استقرار پايگاه دو گروه در خاك عراق كمك ميكند .

عامل چهارم :سياست ويژه امنيتي جمهوري اسلامي بود ، اين سياست به گونه اي بود كه پيشمرگهاي حزب دموكرات و كومه له مي توانستند با صرف هزينه هاي انساني و مادي كمتر ، دست به عمليات چريكي عليه نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي بزنند و بدين ترتيب جنبش چريكي را عليه حكومت تداوم بخشند . خواندن كتاب براي دوستاني كه به امور تاريخي كردستان اهميت ميدهند و اينكه نظر يكي از مسئولين اسبق در كردستان چه بوده است جالب خواهد بود .

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند 1391ساعت   توسط فه زی  | 

   نام كتاب : هاشمي بدون روتوش            نويسنده : صادق زيبا كلام               ناشر : روز

                              قيمت : 80000 ريال                            تعداد صفحه : 315

 

اين كتاب حاوي يك گفتگوي جانانه و بدون رودرواسي و بسيار خواندني از زيبا كلام با هاشمي است . گفتگويي كه هيچ سنخيتي با گفتگو هاي معمولي ندارد و اي بسا كه بهتر است نامش را مناظره بگذاريم تا گفتگو ، چراكه سوالات و چالش هايي كه نويسنده مطرح ميكند فراتر از يك مصاحبه يا يك گفتگوي عادي است . كتاب حاوي يازده جلسه ي گفتگو است كه اولين جلسه به تاريخ 22 اسفند ماه 1379 و آخرين گفتگو در مورخه 17 آبانماه سال 1383 به پايان رسيده است و معلوم است كه اشتغالات بسيار هاشمي و شايد نويسنده گفتگو ها را طولاني نموده است . كتاب با مقدمه اي از نويسنده شروع ميشود و داستان نحوه ي شكل گيري كتاب به تفصيل بيان ميگردد . ايشان توضيح ميدهد كه سوالات زيادي در جامعه مطرح است و بخصوص در ذهن نسل جوان و كسي حاضر به پاسخگويي رك و پوست كنده نيست به همين دليل اين دغدغه ها را با هاشمي مطرح كرده و تقاضاي ملاقات ميكنند و دفتر ايشان ميگويند كه سوالات را بنويسيد حاجي آقا پاسخ ميدهند و زيبا كلام مخالفت ميكند و خواهان ملاقات حضوري و طرح سوال به صورت رودررو است كه نهايتا" پذيرفته شده و كار آغاز ميگردد .

سوالات جالبي مطرح ميگردد كه البته جوابهاي هاشمي اگر چه مثل هميشه كوتاه و موجز و خيلي قانع كننده نيست اما طرح اين سوالات بدينگونه ي بي باكانه از يكي از ستونهاي اصلي نظام و مرد دوم حاكميت در سالهاي حساس گذشته ، به خودي خودجذاب و كتاب را خواندني نمود ه است . اگر چه كتاب در تيراژ زيادي چاپ نشده و كسان بسياري اين كتاب را نمي بينند اما همين هم جالب است و خواندني و براي آنانكه دوست دارند وقايع انقلاب را بهتر درك كنند خواندن اين مصاحبه ها ضرورت دارد . سوالها با سوابق و زندگي خود هاشمي شروع ميگردد و او در باره ي نحوه زندگي و مبارزاتش توضيحاتي ميدهد سپس به اشغال سفارت امريكا ميرسد و علت استمرار اين اشغال كه يكي از مهمترين بخش هاي كتاب است . انگاه به نقش روحانيون در حكومت و سياست ميرسد و سوالها در اينجا گزنده تر ميشود و البته هاشمي اعتقاد ديگري دارد . مهمترين سوال به جنگ بر ميگردد و اين شايعه كه هاشمي باعث شد جنگ ادامه يابد و امام با استمرار جنگ مخالف بود و جوابهاي هاشمي كه با تاييد زيبا كلام هم همراه است دال بر اين است كه درست برعكس ، اين او بوده كه جنگ را به پايان رسانده است  و اين موضوعي كه زيبا كلام هم اقرار داشت و ياد آوري ميكند ، در زماني كه در دانشكده ي دافوس به تدريس اشتغال داشته ، سرداران سپاه اعتقاد داشته اند كه هاشمي مقصر اتمام جنگ بوده است . از ديد حقير كتابي خواندني است و توصيه ميكنم آنرا بخوانيد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اسفند 1391ساعت   توسط فه زی  | 

مطالب قدیمی‌تر